Писма, телеграми, записки и разписки до разни лица

Преглед на документите (79 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_8.jpg

София, 8 февр. 1896 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 8–9 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
https://bdi.bg/gd/tmp/12_11333641_001_m.jpg

Кюстендил, 16 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 2

https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295292_001_m.jpg

София, 6 дек. [1902 г.] Оригинал, бланка, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 4, лист 3

https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295284_001_m.jpg

София, 4 ян. [1902 г.] Оригинал, бланка, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 4, лист 2

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11333806_001_m.jpg

София, 19 март 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 10

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11333623_001_m.jpg

Кюстендил, 1 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 1

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11333728_001_m.jpg

София, 3 апр. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 6

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11426908_001_m.jpg

Кюстендил, 25 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 16

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11430699_001_m.jpg

София, 19 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 39