Преглед на документите (287 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295278_001_m.jpg

Кюстендил, 1974. Негатив, позитив

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 42, лист 1

Фотограф Йордан Миленков.
Баба Дона Ковачева е ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295315_001_m.jpg

Б.м. , 1968 г. Оригинал, ръкопис. Документът е наличен и в печатан вариант.

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 5, лист 1–4

Баба Дона Ковачева е ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби.
https://bdi.bg/gd/tmp/12_11444783_001_m.jpg

Б.м., след 1955 г. Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 31, лист 8

https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295309_001_m.jpg

Дупница, 8 авг. 1925 г. Оригинал, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 16, лист 21–22

По случай статията „Илинденското въстание“ във в. „Светлина“ от 29 юли, бр. 22, [1926 г.]. Споменът е публикуван в подлистника във вестник „Независима Македония“, брой 174 от 3 септ. 1926 г.
Налични са само първата и последната страница.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295300_001_m.jpg

Дупница, 2 май 1925 г. Оригинал, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 16, лист 1-5

Публикуван в подлистника във вестник „Независима Македония“, брой 174 от 3 септ. 1926 г.
https://bdi.bg/gd/tmp/12_10303630_001_m.jpg

София, [1923 г.] Фотокопие

ЦДА, фонд 1897К, опис 1, а.е. 48, лист 5

Текст на паметната плоча, видима фронтално на снимката: „Заклеваме поколенията настоящите кости да бъдат погребани в столицата на независима Македония. 2 август 1923 г., Илинден“.
https://bdi.bg/gd/tmp/12_10303627_001_m.jpg

София, [1923 г.] Фотокопие

ЦДА, фонд 1897К, опис 1, а.е. 48, лист 1

Текст на паметната плоча, видима фронтално на снимката: „Заклеваме поколенията настоящите кости да бъдат погребани в столицата на независима Македония. 2 август 1923 г., Илинден“.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_10566435_001_m.jpg

Кюстендил, 3 септ. 1918 г. Фотокопие

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 11, лист 1

Ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби, в чиято къща той е отсядал.
https://bdi.bg/gd/tmp/26_11119441_001_m.jpg

Горна Джумая (дн. Благоевград), 24 септ. 1917 г. Фотокопие

ДА – Перник, фонд 349К, опис 1, а.е. 165, лист 13

Надпис на гърба на снимката: „Подарявам лика си заедно с внучетата: Гоце и Никола на милото ни семейство Пееви за спомен. Никола Делчев“.
https://bdi.bg/gd/tmp/239-IID-884_1.jpg

София, 21 дек. 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 884

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11426816_2_m.jpg

София, 8 дек. 1902 г. Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 26, лист 7

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11430001_001_m.jpg

София, 8 дек. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 37–41 / ЦДА, ф. 1942К, оп. 1, а.е. 70, л. 6–8. Копие

https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295292_001_m.jpg

София, 6 дек. [1902 г.] Оригинал, бланка, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 4, лист 3