Преглед на документите (351 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295278_001_m.jpg

Кюстендил, 1974. Негатив, позитив

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 42, лист 1

Фотограф Йордан Миленков.
Баба Дона Ковачева е ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби.
https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295315_001_m.jpg

Б.м. , 1968 г. Оригинал, ръкопис. Документът е наличен и в печатан вариант.

ДА – Кюстендил, фонд 281К, опис 1, а.е. 5, лист 1–4

Баба Дона Ковачева е ятачка на Гоце Делчев и на други личности взели участие в национално-освободителните борби.
https://bdi.bg/gd/tmp/12_11444783_001_m.jpg

Б.м., след 1955 г. Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 31, лист 8

https://gd.archives.bg/files/39.jpg

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 39

На втора линия: редица от знаменосци със знамена на македонски братства и девойка с македонска носия. Вдясно от знаменосците – почетна рота от югославски войници.