Пренасяне костите на Гоце Делчев от София в Скопие

Преглед на документите (64 общо)

https://gd.archives.bg/files/1.jpg

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 1

На плата, с който са обвити, личат букви от надпис на кирилица.
https://gd.archives.bg/files/4.jpg

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 4

На стената е портретът на югославския лидер Йосип Броз Тито
https://gd.archives.bg/files/6.jpg

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 6

Саркофагът е изработен за 21 дни от дърворезбаря Нестор Мирчевски по поръчка на властите в Скопие.
https://gd.archives.bg/files/8.jpg

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 8

От ляво и от дясно на портрета на Гоце Делчев се виждат знамената на македонските братства.