Писма до Никола Зографов

Преглед на документите (64 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_33.jpg

Сабляр, [лятото на 1897 г.] Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 33–34 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_2.jpg

Битоля, 22 окт. [1897 г.] Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 2–3 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Вероятно в текста на писмото е допусната правописна грешка при изписване на годината „1892”. По това време Гоце Делчев е бил юнкер във Военното училище в София и не може да бъде и в Битоля. От сведенията, които имаме от неговите писма за движението…
https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_36.jpg

София, 1898 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 36–39 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_41.jpg

София, 13 окт. 1898 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 41–44 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
https://bdi.bg/gd/tmp/23-03-208_1.jpg

София, 7 дек. 1898 г. Оригинал, бланка, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 208

https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_46.jpg

София, 1 февр. 1899 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 46–47 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_52.jpg

София, 10 февр. 1899 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 52–54 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…