Пренасяне костите на Гоце Делчев от София в Скопие

Преглед на документите (64 общо)

https://gd.archives.bg/files/20.jpg

София, 7 окт. 1946 г. Негатив

ЦДА, фонд 720, опис 9, а.е. 605, лист 20

На втори план, вляво – макет на статуята „Народната република“.