Писма до Никола Зографов

Преглед на документите (64 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/23-03-91-92_1.jpg

Висока [псевдоним на София], 13 ян. 1897 г. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 91–92

Не е указана годината, но от съдържанието на писмото може да се заключи, че то е писано на 13 януари 1897 г. в София.