Писма, телеграми, записки и разписки до разни лица

Преглед на документите (79 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/239-IID-884_1.jpg

София, 21 дек. 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 884

https://bdi.bg/gd/tmp/28_11282460_001_m.jpg

София, 1 юли 1902 г. Копие, ръкопис

ДА – Пловдив, фонд 1182К , опис 1, а.е. 57, лист 1–2