Преглед на документите (351 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_21.jpg

Висока [псевдоним на София], 11 февр. 1897 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 21–22 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_24.jpg

Висока [псевдоним на София], 7 март 1897 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 24–25 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-182_1.jpg

София, 8 март 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/182 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 1–3. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_27.jpg

София, 9 март 1897 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 27–28 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
https://bdi.bg/gd/tmp/830_146_30.jpg

Б.м. , 14 март [1897 г.] Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 30–31 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев

Текстът на писмото е публикуван за първи път от проф. К. Мирчев в статията му „Писма на Гоце Делчев. Материали за историята на македонските освободителни борби”, съдържаща 35 писма и записки (с едно фотокопие), в сп. „Македонски преглед”, кн. IV,…
https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-183_1.jpg

София, 29 март 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/183 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 4–5. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-184_1.jpg

Кюстендил, 31 март 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/184 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 6–8. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-181_1.jpg

Кюстендил, 4 апр. 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/181 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 9–12. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-185_1.jpg

Кюстендил, 9 апр. 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/185 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 13–14. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-186_1.jpg

Кюстендил, 10 апр. 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/186 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 1. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-188_1.jpg

Кюстендил, 4 май 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/188 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 20–23. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-189.jpg

Кюстендил, 10 май [1897 г.] Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/189 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 24. Фотокопие, ръкопис