Писма, телеграми, записки и разписки до разни лица

Преглед на документите (79 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295284_001_m.jpg

София, 4 ян. [1902 г.] Оригинал, бланка, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 4, лист 2

https://bdi.bg/gd/tmp/22_11295292_001_m.jpg

София, 6 дек. [1902 г.] Оригинал, бланка, ръкопис

ДА – Кюстендил, фонд 315К, опис 1, а.е. 4, лист 3

https://bdi.bg/gd/tmp/28_11282460_001_m.jpg

София, 1 юли 1902 г. Копие, ръкопис

ДА – Пловдив, фонд 1182К , опис 1, а.е. 57, лист 1–2