Писма, записки и телеграми до Никола Малешевски

Преглед на документите (64 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-200_1.jpg

София, 18 май 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/200 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 61–62. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-220_1.jpg

София, 17 апр. 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/220 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 56–57. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-219_1.jpg

София, 25 февр. 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/219 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 54–55. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-194_1.jpg

София, 21 окт. 1898 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/194 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 36. Фотокопие, ръкопис