Писма, записки и телеграми до Никола Малешевски

Преглед на документите (64 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-181_1.jpg

Кюстендил, 4 апр. 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/181 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 9–12. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-182_1.jpg

София, 8 март 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/182 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 1–3. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-183_1.jpg

София, 29 март 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/183 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 4–5. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-184_1.jpg

Кюстендил, 31 март 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/184 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 6–8. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-185_1.jpg

Кюстендил, 9 апр. 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/185 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 13–14. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-186_1.jpg

Кюстендил, 10 апр. 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/186 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 1. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-188_1.jpg

Кюстендил, 4 май 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/188 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 20–23. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-189.jpg

Кюстендил, 10 май [1897 г.] Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/189 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 24. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-190_1.jpg

Кюстендил, 18 май 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/190 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 25–28. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-193_1.jpg

София, 23 септ. 1898 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/193 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 32–35. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-194_1.jpg

София, 21 окт. 1898 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/194 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 36. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-200_1.jpg

София, 18 май 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/200 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 61–62. Фотокопие, ръкопис