Писма, записки и телеграми до Никола Малешевски

Преглед на документите (64 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11427838_001_m.jpg

Кюстендил, 15 ноем. 1897 г. Оригинал, ръкопис, печатно

ЦДА, фонд 1942К, опис 1, а.е. 12, лист 6