Писма, записки и телеграми до Никола Малешевски

Преглед на документите (64 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-204.jpg

София, 2 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/204 / ЦДА, ф. 1942К, оп. 1, а.е. 71, л. 1. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-205_1.jpg

София, 11 окт. 1902 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/205 / ЦДА, ф. 1942К, оп. 1, а.е. 71, л. 2–4. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-193_1.jpg

София, 23 септ. 1898 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/193 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 32–35. Фотокопие, ръкопис