Писма, записки и телеграми до Никола Малешевски

Преглед на документите (64 общо)

https://bdi.bg/gd/tmp/2.7-183_1.jpg

София, 29 март 1897 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/183 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 4–5. Фотокопие, ръкопис

https://bdi.bg/gd/tmp/12_11427838_001_m.jpg

Кюстендил, 15 ноем. 1897 г. Оригинал, ръкопис, печатно

ЦДА, фонд 1942К, опис 1, а.е. 12, лист 6